Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

obec@ledce.cz


602 201 806   starosta

602 119 747   místostarostka

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Aktuality

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LEDCE 16.12.2019
vytvořeno 04.12.2019,změněno 04.12.2019, vložil Miloš Čihák

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ledce se uskuteční v pondělí 16. prosince od 18.00 hod. na obecním úřadu.

Přiložené soubory:
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ 14.12.2019
vytvořeno 29.11.2019,změněno 29.11.2019, vložil Miloš Čihák

Obecní úřady Bolehošť, Ledce a Očelice pořádají tradiční “Předvánoční setkání seniorů“, které se uskuteční v sobotu 14. prosince 2019 od 14 hodin ve Společenském sále v Bolehošti. K tanci a poslechu hraje skupina COMBI. Senioři obdrží poukaz na občerstvení v hodnotě 120,- Kč. Doprava na místo i zpět je zajištěna obecním automobilem. Odjezd: Klášter 13.15, Ledce 13.20 a Újezdec 13.25 hod. V případě potřeby bude svoz a rozvoz zajištěn vícekrát.

Přiložené soubory:
UKONČENÍ PROVOZU ÚLOŽIŠTĚ ODPADŮ V ÚVOZU 7.12.2019
vytvořeno 21.11.2019, vložil Miloš Čihák

Pravidelný provoz úložiště odpadů v Úvozu bude v letošním roce ukončen v sobotu 7.12.2019. Úložiště odpadů bude opětovně pravidelně otevřeno od března 2020. V případě potřeby mají občané možnost uložit biologicky rozložitelný odpad i v mezidobí, kdy není zajištěn pravidelný provoz úložiště odpadů a to na základě předchozí domluvy s provozovatelem úložiště ( obec Ledce).Od prosince 2019 bude nádoba na použité jedlé oleje a tuky umístěna za knihovnou na návsi hned vedle kontejneru na textil. 

ADVENTNÍ KONCERT V EVANGELICKÉM KOSTELE V KLÁŠTEŘE N.D. 8.12.2019
vytvořeno 21.11.2019, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad Ledce společně s Farním sborem Českobratrské církve evangelické Vás srdečně zvou na ADVENTNÍ KONCERT v neděli 8.prosince. Koncert se uskuteční od 16.00 hod. v evangelickém kostele. Učinkují : Mikael Ericsson (violoncello) a Daniel Jun (klavír). Na programu : F. Mendelssoh-Bartholdy, A. Dvořák, G. Gerschwin, M. Bruch, F. List a další. 

Přiložené soubory:
TANEČNÍ VEŘERY S VÝUKOU 2020
vytvořeno 09.11.2019,změněno 29.11.2019, vložil Miloš Čihák

Sobotní TANEČNÍ VEČERY S VÝUKOU pod vedením tanečních mistrů manželů Prouzových z Hradce Králové v Obecním sále v Bolehošti budou zahájeny 18.1.2020. Cena kurzu 1400,- za pár. Termíny :18.1., 1.2., 15.2., 22.2.,7.3. a 14.3.2020. Bližší informace - viz. příloha.

Přiložené soubory:
VÝLET - ADVENTNÍ V BRNO 7.12.2019
vytvořeno 27.10.2019, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad pořádá v sobotu 7. prosince výlet do Brna. Odjezd v 7.00 hod. z Ledec, předpokládaný návrat do 21.00 hod. Program: Návštěva Brněnského výstavišitě - 400 prodejců, řemeslný jarmark, kulinářské speciality, hudba a Vánočních trhů na náměstí Svobody, na Zelňáku, na Dominikánském a Moravském náměstí. Přihlášky v místním obchodě nebo na OÚ od 1.11. do 2.12.2019. Cena zájezdu - dospělí 150,- Kč, děti zdrama. Kapacita zájezdu - 56 míst.

POPLATEK ZA PSA ZA ROK 2019
vytvořeno 24.10.2019,změněno 24.10.2019, vložil Miloš Čihák

Poplatek za psa za rok 2019 mohou občané uhradit od 31.10.2019 na obecním úřadu (čtvrtek 18.00-20.00 hod.). Výše poplatku 60,- KČ za psa, za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 120,- KČ.

Daň z nemovitých věcí
vytvořeno 25.04.2018, vložil Ing. Jana Truhlářová

Na úřední desce je zveřejněna veřejná vyhláška od finančního úřadu pro Královéhradecký kraj - pobočka Hradec Králové - informace k dani z nemovitých věcí, včetně informačních letáků pro plátce této daně.Zprávy pro občany

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI - 1.POL. 2020
vytvořeno 05.12.2019, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 1. polovině roku 2020 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 1.1. (svoz bude uskutečněn vyjímečně ve čtvrtek 2.1.),15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6. a 17.6.2020.

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM A UŽIVATELŮM POZEMKŮ- ÚDRŽBA OCHRANNÉHO PÁSMA VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ
vytvořeno 28.10.2019, vložil Miloš Čihák

Společnost ČEPS a.s. jako vlastník a provozovatel zvlášť/velmi vysokého napětí upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků na nichž se toto vedení nachází na povinnost údržby ochranného pásma. Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3 metrů. bližší informace - viz. příloha.

Přiložené soubory:
UPOZORNĚNÍ - ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ
vytvořeno 21.09.2019,změněno 21.09.2019, vložil Miloš Čihák

ČEZ Distribuce a.s. ve smyslu ustanovení §25 odst.3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb.(energetický zákon) vyzývá vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na než zasahuje ochanné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce a.s. . Více viz příloha. 

Přiložené soubory:
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH- nedostatečně identifikovaní vlastníci - stav k 1.8.2019
vytvořeno 27.08.2019, vložil Miloš Čihák

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona  č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen„Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostíoznačeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1.8.2019.Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je současně zveřejněn na webových stránkách Úřadu: http://www.uzsvm.cz/up-hradec-kralove-2150-0-85/ .

 

Přiložené soubory:
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI VE 2. POL. ROKU 2019
vytvořeno 28.06.2019, vložil Miloš Čihák

Svoz komunálního odpadu v obci bude v 2. polovině roku 2019 probíhat 1x za 14 dní  (lichý týden - středa) v  následujících termínech: 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12. a 18.12.

SLUŽBA PRO OBČANY - ZASÍLÁNÍ ZPRÁV POMOCÍ SMS
vytvořeno 12.06.2019, vložil Miloš Čihák

Obecní úřad nabízí občanům bezplatnou službu "Zasílání zpráv pomocí SMS". Pomocí SMS zpáv budou občané v případě zájmu informováni o aktuálním dění v obci. Stačí na obecním úřadu dát písemný souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) a poskytnou své telefonní číslo k účelu zasílání SMS zpráv. Více viz,. přiložený leták.

Přiložené soubory:
PROVOZ ÚLOŽIŠTĚ ODPADŮ V ÚVOZU
vytvořeno 27.03.2019, vložil Miloš Čihák

Provozní doba úložiště odpadů je každou sobotu od 10.00-12.00 hodin. Občané zde mají k dispozici kontejnery na velkoobjemový odpad, bioodpad, nádoby na drobný kovový odpad a použitý rostlinný olej. Možnost uložení větví, stavební suť na úložišti ukládat nelze.